Korespondencja elektroniczna jest obecnie najczęściej używanym sposobem na prowadzenie rozmów. Jest to łatwe, szybkie i wygodne. Nie ma potrzeby wysyłania pocztą tradycyjnych listów. Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer z dostępem do Internetu.

Poczta elektroniczna jest jednak bardziej podatna na ataki niż tradycyjna poczta. Wirusy i inne zagrożenia mogą łatwo dotrzeć do twojego komputera i zainfekować go. Dlatego ważne jest, abyś upewnił się, że twoja korespondencja jest bezpieczna.

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie swojej poczty elektronicznej jest szyfrowanie. Szyfrowanie polega na zamianie tekstu na język kodów, które mogą być odczytane tylko przez osobę, która ma odpowiedni klucz. Kluczem jest ciąg znaków, który jest używany do zaszyfrowania i odszyfrowania tekstu.

Istnieje wiele rodzajów szyfrów, ale najpopularniejszymi są szyfry symetryczne i asymetryczne. Szyfry symetryczne korzystają z tego samego klucza do zaszyfrowania i odszyfrowania tekstu. Asymetryczne szyfry używają różnych kluczy do tych czynności.

Klucze do szyfrów symetrycznych mogą być łatwo przechwycone przez osoby niepowołane. Dlatego szyfry symetryczne są mniej bezpieczne niż asymetryczne. Klucze do asymetrycznych szyfrów są zwykle trudniejsze do uzyskania.

Poczta elektroniczna jest często używana do przesyłania ważnych i poufnych informacji. Dlatego ważne jest, abyś upewnił się, że twoja korespondencja jest bezpieczna. Szyfrowanie jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie twojej poczty elektronicznej.