Ubezpieczenie to tak naprawdę inwestycja, a nie wydatek, choć z reguły tak się to odbiera. O ile większość produktów ubezpieczeniowych jest dobrowolna, to jednak są takie, które obowiązkowe. Nawet w przypadku tych pierwszych liczba osób, które decydują się na ich zakup, jest dość niska. Można przypuszczać, że przyczynia się do tego fakt, iż ubezpieczenia kojarzą się przede wszystkim z wydatkiem, a nie z inwestycją. Tymczasem to właśnie drugie określenie jest bardziej adekwatne, bo przecież ubezpieczenie ma nas chronić w razie jakiejś nieprzyjemnej sytuacji.

Niestety, wiele osób uważa, że polisy ubezpieczeniowe to wyłącznie wydatek, a nie inwestycja. Z tego powodu często nie opłacają ich w terminie, a nawet całkiem je odrzucają. Tymczasem jest to bardzo nierozsądne postępowanie, bo w razie wystąpienia jakiejś awarii lub wypadku możemy narazić się na bardzo duże koszty. Opłacenie polisy ubezpieczeniowej w terminie to gwarancja, że będziemy mogli liczyć na pomoc finansową w razie jakiegoś nieszczęścia.

Warto więc pamiętać, że ubezpieczenia to przede wszystkim inwestycja, a nie wydatek. Nieopłacane polisy ubezpieczeniowe to nic innego jak ryzyko, które możemy narazić się na własne życie i zdrowie, a także na majątek.