Nasze hasła ochronią nas przed wieloma atakami, ale nie są one wieczne. Cyberprzestępcy mogą używać różnych metod, aby je złamać.

Wiele metod jest dość podstawowych, takich jak sprawdzanie zwykłych słowników lub słów kluczowych. Inne są bardziej zaawansowane i mogą używać programów do łamania haseł lub nawet do hackingu komputerów, aby uzyskać dostęp do naszych danych.

Jedną z najbardziej popularnych metod jest tzw. brute-force attack czyli atak polegający na próbie odgadnięcia hasła poprzez wpisywanie różnych kombinacji znaków. Jest to bardzo czasochłonna i niezawodna metoda, dlatego wielu użytkowników korzysta z programów do łamania haseł, które mogą wykonać tę pracę za nich.

Niezależnie od tego, jakie metody są używane, cyberprzestępcy mogą łatwo złamać nasze hasła, jeśli są one zbyt proste lub zbyt krótkie. Dlatego ważne jest, abyśmy regularnie zmieniali nasze hasła i stosowali się do kilku prostych zasad bezpieczeństwa:

– Hasła powinny być długie, składać się z co najmniej 8 znaków. Im dłuższe i bardziej skomplikowane, tym lepiej.

– Hasła powinny zawierać zarówno duże, jak i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.

– Nie powinniśmy używać tych samych haseł dla wszystkich naszych kont. Warto mieć kilka różnych haseł i regularnie je zmieniać.

– Hasła powinny być trzymane w tajemnicy i nigdy nie powinniśmy ich udostępniać nikomu.