W ramach reformy podatkowej, która wejdzie w życie w 2019 roku, przedsiębiorstwa będą mogły opodatkować sprzedaż praw autorskich jako zysk kapitałowy. Zmianie mają ulec przepisy Ordynacji podatkowej.

Dotychczas sprzedaż praw autorskich była opodatkowana według stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (19%). Nowe przepisy zakładają, że będzie można je opodatkować według 5,5% stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć VAT od sprzedaży praw autorskich, a także skorzystać ze zwolnień podatkowych.

Warto podkreślić, że nowe przepisy będą dotyczyły tylko sprzedaży praw autorskich, a nie praw pokrewnych, takich jak prawa do wykonania, wyświetlania czy rozpowszechniania utworu.

Dla przedsiębiorstw, które będą chciały skorzystać z nowych przepisów, istotne będzie to, by prawa autorskie były własnością przedsiębiorstwa. Firma musi też prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywania, wyświetlania lub rozpowszechniania utworów.

Podsumowując, nowe przepisy umożliwią przedsiębiorstwom opodatkowanie sprzedaży praw autorskich jako zysk kapitałowy. Będzie to korzystne ze względów podatkowych, a także pozwoli na skorzystanie ze zwolnień podatkowych.