Okres próbny jest okresem, w którym pracownik może ocenić, czy dana praca jest dla niego odpowiednia, a pracodawca może ocenić, czy pracownik jest wykwalifikowany do wykonywania danej pracy. Okres próbny jest zwykle stosowany w przypadku nowych pracowników lub pracowników, którzy przechodzą do nowego stanowiska. Może trwać od jednego do trzech miesięcy.

1. Brak kompetencji.

2. Nieodpowiednia postawa.

3. Nieprzestrzeganie dyscypliny.

4. Nieumiejętność współpracy w zespole.

5. Szukanie wymówek.

6. Niedotrzymywanie terminów.

7. Niechęć do podnoszenia kwalifikacji.

8. permanentne spóźnienia.

9. Niewystarczająca motywacja.

10. Nieodpowiednie nastawienie do pracy.