Food Wars: Shokugeki no Soma The Meat Invader (2015)

Food Wars: Shokugeki no Soma The Meat Invader (2015) / Directed by Kenichiro Komaya, Yoshitomo Yonetani. With Yoshitsugu Matsuoka, Risa Taneda, Minami Takahashi, Shizuka Ishigami / Animation / Comedy / Drama /