Wu ye wei bo (2012)

Wu ye wei bo (2012) / With Juan Du, Yiping Hong, Izumi Liu, Danson Tang / Horror / China /