Atakku no. 1: Namida no kaiten reshŚbu (1970)

Directed by Fumio Kurokawa, Eiji Okabe. With Mitsuko As”, Chie Kitagawa, Kurumi Kobato, Makoto K”saka