Dzisiejsze czasy (1936)

Dzisiejsze czasy (1936) / Directed by Charles Chaplin. With Charles Chaplin, Paulette Goddard, […]

Por primera vez (1969)

Por primera vez (1969) / Directed by Octavio Cort zar. A traveling film projectionist […]